balneo
litoral
Oferte de cazare la munte.

Cazare Romania ‘Acte’


Procedura de rezervare

Acte
 1. Alegerea cazarii. Puteti proceda in unul din urmatoarele moduri:
  • Alegeti hotelul. Cautati CAZARE, in caseta de mai sus, sau, in bara din dreapta, sub titlul CAZARE click pe “>>” din dreptul categoriei care va intereseaza. Aceasta se va derula, si puteti alege subcategoria. Alegeti hotelul din lista facand click pe numele hotelului. Aici completati formularul pentru a cere informatii despre disponibilitate in perioada solicitata. In cel mai scurt timp veti primii informatiile cerute. Pentru a restrange categoria click pe “<<” .
  • Alegem noi pt dumneavoastra. Daca intentionati sa faceti un tur, trimiteti-ne traseul, perioada, nr. de nopti de cazare pt. fiecare localitate, tipul de cazare. Veti primii o propunere de rezervare cu hotelurile din fiecare localitate si costurile aferente. Datele de mai sus ni le puteti trimite prin mail sau completati formularul din pagina TUR !
 2. Rezervarea. O data ce ati ales hotelul si ati primit confirmarea de disponibilitate, va rugam sa completaţi Formularul de Rezervare care reprezinta comanda de rezervare. Va rugam sa cititi Contractul inainte de a completa Formularul de Rezervare
 3. Semnarea Contractului. Va Trimitem Contractul cu Turistul si Bonul de Comanda, completate cu datele dvs si ale persoanelor care va insotesc (datele primite sunt confidentiale) pentru a fi semnate;
 4. Plata.
  • Plata avansului. In schimbul documentelor furnizate de noi (contract si bon de comanda semnate si stampilate, voucher turistic si factura fiscala sau proforma), un avans de minim 30% pentru a va putea retine in sitem rezervarile cerute de dvs.
  • Plata se va face direct la agentia noastra, prin transfer bancar sau cu carte de credit;
  • Restul sumei aferente rezervarii se va achita cu minimum 14 zile inainte de inceperea sejurului;
 5. Conditiile de anulare ale rezervarii, drepturile si obligatiile partilor vor fi cele conform contractului cu turistul, pe care il puteti descarca de mai jos.

Contract

Acte

 

CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ____ din __________

Partile contractante

S.C Damask S.R.L., cu sediul în Brasov, str. Soarelui, nr. 6, inregistrata la Registrul Comertului – Brasov cu J08/1404/2005, cod unic de înregistrare 17652823, titulara a Licentei de turism nr. 3628/09.08.2005, pentru Agentia de Turism Damask, cu sediul în Brasov., reprezentata prin Pîrjol Ramona în calitate de administrator, denumita în continuare Agentia,

 

si turistul/reprezentantul turistului,

Domnul/Doamna……………………………………………., domiciliat în…………………………, Str. ……………………, nr. ……………………, telefon fix ………………., telefon mobil ………………………., posesor/posesoare al cartii de identitate seria …………….. nr. ……………….., eliberata de Politia oras ……………………, la data de ………………………..,au convenit la încheierea prezentului contract,

 

I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscrise in voucher, bilet de odihna – tratament, bilet de excursie, anexat  la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.

 

II  Pretul

    1. Preţul contractului este …………. euro/lei şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de…………………., iar plata finală se va face pana la data de …………………

 

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

    1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

    2. Poate sa modifice pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea  are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat;

    3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:

    a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

    b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

    c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

    4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

    a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

    b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc).

    5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de …… zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

    a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

    b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă  care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

    c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

 

IV Drepturile şi obligaţiile turistului

    1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris Agenţia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia  reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si  incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

    2. In cazul sejururilor de  odihna si / sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv : in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher ori pe  biletul de odihna si / sau de tratament ; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.

    3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

    4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

    a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

    b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

    4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

    a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

    b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

    c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

    4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inţial, cu excepţia cazurilor în care:

    a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar

 

Agenţia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

    b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);

    c) anularea s-a făcut din vina turistului.

    5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

    Dacă turistul, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

    6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

   7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice.

 

V.  Renunţări, penalizări, despăgubiri

    1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

    a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

    b) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 – 30 de zile înainte de data plecării;

    2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

    3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

    4.  În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

    6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

    7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

 

VI Reclamaţii

    1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).

    2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 20 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

 

VIII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE, cu sediul în localitatea Bucuresti, B-dul Gh. Magheru nr. 24, sc. B, et. 6, ap. 35, sectorul 1, telefon 021/314 38 30.

Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. X pct. 2.

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

6. Documentele justificative constau în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.

8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.

9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

 

10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

 

VIII Documentele contractului, se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele :

 • a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
 • b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.

 

XI. Dispoziţii finale

     1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

     2.Comercializarea pachetelor de  servicii turitice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Oordonantei Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice aprobata cu modificari si completari prin Legea 631/2001 cu modificarile  ulterioare.

     3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi daca documentul conţine informaţiile prevăzute de art 10 alin. (2) Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr. 631/2001, cu modificarile  ulterioare.

 

 

 

AGENTIE DE TURISM                                                                    TURIST (nume, prenume, semnatura)

(nume, semnatura, stampila)

 

DAMASK S.R.L.